भित्री बस्त्र बारे यसरी ध्यान दिन सकिन्छ ? सधै जान्नुपर्ने कुरा !