तपाईहरुलाई थाहा छ कुन देशका पुरुषको लिङ्ग कत्रो रु (सुचिसहित)