अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रअन्तर्गत पदमार्गमा देखिएको चरा