श्याम खत्रीको भनाइ प्रधानमन्त्रीले दोसल्ला ओढाएर सम्मान गरेको व्यक्ति हुँ म