भ्रष्टचरी र घुसखोरी विरुद्ध स्टिङ अपरेशन जरुरी छ : गृहमन्त्री थापा