कर्मचारीको तलब बढ्ने भयो, वृद्दभत्ता सरकारको पक्षबाट कटौति गर्ने तयारि