प्रधानमन्त्री ओलीले गरे आफ्नो सम्पत्ति सार्वजनिक हेर्नुहोस कति छ उनको सम्पत्ति ? (विवरण सहित)