पक्राउ परेका गोरेको बयान, गृह मन्त्रालय देखि विमानस्थल सम्मका ठुला मनिस यसमा समिल छन् (पुरा पढ्नुहोस)