म ६५ वर्ष लागे आझै पनि यौनेच्छा हटेन, अब म के गरु ?