‘प्रधानमन्त्रीज्यू हिजो अरुलाई कुरी कुरी भन्नुभएको थियो, तर आज आफैँ नांगै हिँड्नुभएको छ’