छोरीको उपचार गर्न जाँदा डा. उपेन्द्र देवकोटाले सोधे ‘काठमाडौँमा तपाईँको कति रोपनी जग्गा छ ?’