संसदमा गगन गर्जिएपछी ओली र प्रचण्डको यसरी गयो सातो, भयो भागाभाग