सरकार गठनको गृहकार्यमा एमाले, यसरी बढ्दै छ प्रक्रिया