अब विरामीले निःशुल्क रगत पाउने व्यवस्था हुनुपर्छ : नेता थापा