उम्मेदवारको अन्तिम नामावली टुंग्याउने जिम्मा तीन जनालार्इ