पाकिस्तामा स्वर्ण जितेका खेलाडीलाई जेष्ट एकेडेमीको सम्मान