मदन भण्डारीको सपना पुरा हुने दिन आयो : अध्यक्ष दाहाल