४ पटक प्रधानमन्त्री बनेका देउवाको गाउँपालिकामा अहिलेसम्म न बिजुली छ न टेलिफोन