आचारसंहितको धज्जी उडाउँदै मन्त्री : एक दर्जनसँग स्पष्टिकरण