प्रधानमन्त्रीको सुझाव अटेर गर्दै राष्ट्रपति यूएई भ्रमणमा