देवी ज्ञवालीले एमाले छाड्दै भन्दै आएका समाचार भ्रामक !