कोरिया भाषा परीक्षामा १२ हजारभन्दा बढी उत्तीर्ण, यसरी हेरौं नतिजा