देउवालाई भारत र चीनको पालैपालो बधाई, मोदीको टेलिफोन