फोरम लोकतान्त्रिक द्वारा लुम्बिनी नगरपालिकामा उम्मेदवार घोषणा