लुुम्बिनीमा दैनिक उपभोग्य बस्तुको गुणस्तरीयता प्रति चासो