तलब दिन नसकेपछि सशस्त्र प्रहरीका ५० खेलाडीको करार रद्द