तरुण दलका जिल्ला सचिव पौडेल गाउपालिकाको उपप्रमुखमा स्वतन्त्र उम्मेदवार