एमाले द्वारा लुम्बिनी साँकृतिक नगरपालिकामा उम्मेदवार घोषणा