बिजुली नै नबाली महशुल : लिखित जवाफ पेस गर्न घिसिङलाई आदेश