पूर्व प्रहरी महानीरिक्षकहरु आफ्नै घरमा हुँदासमेत समातिएर जेल पुगेका छैनन्