सरकारी कार्यालयका टेलिफोन ‘दिदीको अफिस केटिएम’ को नाममा दर्ता !