जनप्रतिनिधिलाई स्थानीय तह सञ्चालन गर्न सिकाउँदै एमाले, यस्ता छन् लिखित निर्देशन