विदेशमा मृत्यु भएको युवाको परिवारलाई ९० लाख आर्थिक सहयोग