काँग्रेसले रुपन्देहीका ७ तहमा उम्मेदवारको टुङ्गो लगायो