सुत्केरी भत्ता महिलाले पाएनन्, स्वास्थ्य चौकीमा नै खर्च