नक्कली भ्याट बिल बेच्ने फर्ममाथि राजस्वको छापा, फँस्दैछन् ठूला उद्योगहरु