यसरी गाँसिएको थियो पोखराकी उपमेयर र राष्ट्रपतिको मितिनी साइनो