समाचार लेखेकै भरमा पत्रकारलाई ज्यान मार्नेसम्मको धम्की