तीन करोडको स्याण्डलका साथ प्रस्तुत हुँदैछिन् यी गायिका