पूर्व प्रधानमन्त्रीलाई किन गोप्य भेटे ज्ञानेन्द्रले ?