दशैंको मुखमा सवारी साधनमा मनोमानी, यात्रुलाई सधैंको पिरलो