डा. चित्रप्रसाद वाग्लेले छोडेको अस्पताल जुर्मुरायो