सडक विभागको लापरवाही, ८ घण्टामा सकिने कामलाई २६ दिन लाग्यो