पुँजी बजारको तालिम दिने एसआरसिएसले ल्यायो सेयर अंकित टिसर्ट